Praca osób niepełnosprawnych

praca

Szczęśliwie minęły już czasy, w których osoby niepełnosprawne przez całe życie skazane były na pozostawanie pod opieką i na utrzymaniu swoich najbliższych – dziś coraz więcej z nich staje się coraz bardziej samodzielnymi, a przede wszystkim są aktywni zawodowo. Osoby, których jednak niepełnosprawność dopadła nagle, często przez długi czas mają wiele wątpliwości co do tego, czy są w stanie cokolwiek zdziałać na rynku pracy.

praca

Szukanie pracy przez osoby niepełnosprawne

Szukanie pracy nigdy nie jest procesem łatwym, a tym bardziej nie jest takie dla osoby niepełnosprawnej. Każdy z nas miewa momenty, w których zastanawia się, czy może być atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców, a takie wahania tym częściej spotykają niepełnosprawnych. Z drugiej strony jednak w coraz większej ilości firm przełożeni doceniają wkład, jaki do zespołu pracowników wnoszą osoby z niepełnosprawnością. Załoga nie tylko staje się bardziej empatyczna, ale także bardziej zmotywowana do pracy, widząc, jak świetnie radzi sobie niepełnosprawny współpracownik.

Korzyści finansowe dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest dla pracodawcy także korzyścią finansową, ponieważ może uzyskać on z PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia oraz do przystosowania stanowiska pracy (np. podpisując z niepełnosprawnym umowę na min. 36 miesięcy można uzyskać dofinansowanie nawet do montażu windy dla niepełnosprawnych, jeśli jest ona konieczna ze względu na braki architektoniczne budynku oraz rodzaj niepełnosprawności zatrudnianego pracownika). Zatrudnienie niepełnosprawnego to dla pracodawcy także obniżona wysokość wpłaty do PFRON.

windy dla niepełnosprawnych

Czy mówić o niepełnosprawności szukając pracy?

Coraz częściej w ofertach pracy pojawiają się wzmianki, że pracodawca chętnie zatrudni osoby niepełnosprawne. Wówczas możemy śmiało w dokumentach aplikacyjnych zawrzeć informację o naszej niepełnosprawności, nie obawiając się, że z tego powodu nasza aplikacja zostanie na starcie odrzucona. Co jednak jeśli w ofercie pracy nie ma nic na ten temat, a na stronie firmy również nie da się znaleźć (choćby między wierszami) informacji o nastawieniu do zatrudniania niepełnosprawnych? Nie warto ukrywać tego faktu. Z jednej strony pracodawca nie może dyskryminować kogoś z powodu jego niepełnosprawności, ale z drugiej strony wielu z nich z różnych powodów nie wyobraża sobie zatrudniania na danym stanowisku osoby niepełnosprawnej. Informowanie o niepełnosprawności ułatwia dalszą współpracę, choćby pod względem egzekwowania swoich praw pracowniczych.